Pesničky pre Mikuláša

(Pesnicky a básničky, ktoré môžete zarecitovať Mikulášovi)

Celý rok sme čakali,
malé deti plakali.
Kedy už k nám príde dedko,
ktorý nosí deťom všetko?
Milí dedko Mikuláš,
kde ten darček skrytý máš?

Pán Mikuláš, dobrý pane,
osedlal si znova sane.
S čertom ba aj anjelom,
prešiel ku nám závejom.
Ja mám tenký malíček,
daj mi prosím balíček.

Ligotavá vločka,
ja som malá kočka.
Celý rok som poslúchala,
nezbedností som sa vzdala.
Daj mi dedko, daj mi hneď,
cukríky a sladký med.

Sladký ako strapec,
ja som malý chlapec.
Celý rok som ako med,
daj mi prosím balík hneď.

....
Napísala: Lucia Werki Jendrišáková, autorkou ilustrácií je Katarína Sojková
V prípade, že máte záujem o uverejnenie básničiek, prosím kontaktujte admin@hrkalka.sk
© 2012-2019 www.hrkalka.sk